Location

Radonice 42, 05-870 Radonice / k. Grodziska Maz.
Sklep online

ZL MIX – dodatek do pasz dla krów

ZL MIX – dodatek do pasz dla krów

Przeznaczenie produktu / wskazania

Kulawizna jest determinowana przez różne przyczyny, które możemy podzielić na dwie kategorie: te związane z dobrostanem zwierząt, a zatem stabilnym zarządzaniem (ściółka, dezynfekcja, przeludnienie) oraz te związane z błędami metabolicznymi i pokrewnymi problemami, takimi jak zatrucie wątroby, niezrównoważone racje żywnościowe, niskie lub niewystarczające suplementy mineralne, karma złej jakości, nerwowość. Również w ostatnich latach zmiany klimatu sprzyjały rozwojowi grzybów zbożowych przy produkcji mykotoksyn. Te mykotoksyny są również przyczyną często decydującą o problemach patologicznych stóp zwierząt.
Sposób użycia
Nazwa produktu Doza Przeznaczenie Instrukcja  użycia
ZL MIX 50g /zwierzę/dzień  dawka profilaktyczna Cielęta  Przez 10 dni do paszy
100 g/zwierzę /dzień  dawka terapeutyczna Cielęta Przez 5 dni  do paszy
50g /zwierzę /dzień dawka terapeutyczna Cielęta  Przez 5 dni do paszy
100 g/zwierzę /dzień dawka profilaktyczna Krowy 7-10 dni  do paszy
200 g /zwierzę /dzień dawka  terapeutyczna  Krowy  10 dni  do paszy
Korzyści
Skład : ZL MIX jest suplementem mineralnym o specjalnej kompozycji zawierającym aminokwasy, chelatowane minerały, takie jak cynk i drożdże. ZL MIX jest innowacyjnym suplementem paszowym w celu zmniejszenia kulawizny i ogólnie w celu poprawy wyników i stanu zdrowia zwierząt. ZL MIX jest szczególnie skuteczny, gdy kulawizna jest spowodowana zatruciem mykotoksynami, takimi jak fumonizyna, zearalenon i DON, radząc sobie z zaburzeniami żwacza i zaburzeniami żywienia, zapaleniami jąder, martwicą ogona, zjawiskiem braku apetytu i blokami żwacza.