X

Problem z biegunką u cieląt

Biegunki u cieląt powstają z różnych przyczyn  najczęstszą przyczyną  jest  infekcja bakteryjna lub wirusowa. Biegunka  to dysfunkcja organizmu, która wiąże się z pogorszeniem efektywności odchowu cieląt. Biegunki u cieląt mogą pojawiać się w wyniku błędów żywieniowych, niewłaściwych warunków utrzymania, niewystarczającej higieny pomieszczeń dla cieląt. Często wina leży po stronie człowieka i błędów żywieniowych, obok chorób płuc, są główną przyczyną upadków cieląt. Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej >

Biegunka u bydła dorosłego

Mogą powstawać na tle wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym, ale również z powodu błędów żywieniowych lub czynników stresogennych. Ponadto biegunka u bydła wiąże się z obniżeniem dobrostanu, ponieważ zwierzę dotknięte taką dolegliwością cierpi. Niejednokrotnie biegunki łączą się bowiem z bólem, dlatego nie tylko unikanie pogorszenia wyników produkcyjnych powinno być motywacją do profilaktyki. Poza tym nieocenionymi elementami profilaktyki chorób bydła są szeroko pojęty dobrostan oraz zoohigiena. Dbanie o warunki, w jakich przebywają zwierzęta, tj. dezynfekcja pomieszczeń, świeża ściółka, odpowiednia temperatura i wilgotność w oborze, ma niebagatelny wpływ na zdrowie zwierząt.

Dowiedz się więcej >