X

Mogą powstawać na tle wirusowym, bakteryjnym, pasożytniczym, ale również z powodu błędów żywieniowych lub czynników stresogennych.

Ponadto biegunka u bydła wiąże się z obniżeniem dobrostanu, ponieważ zwierzę dotknięte taką dolegliwością cierpi. Niejednokrotnie biegunki łączą się bowiem z bólem, dlatego nie tylko unikanie pogorszenia wyników produkcyjnych powinno być motywacją do profilaktyki.

Poza tym nieocenionymi elementami profilaktyki chorób bydła są szeroko pojęty dobrostan oraz zoohigiena. Dbanie o warunki, w jakich przebywają zwierzęta, tj. dezynfekcja pomieszczeń, świeża ściółka, odpowiednia temperatura i wilgotność w oborze, ma niebagatelny wpływ na zdrowie zwierząt.