X

Biegunki u cieląt powstają z różnych przyczyn  najczęstszą przyczyną  jest  infekcja bakteryjna lub wirusowa.

Biegunka  to dysfunkcja organizmu, która wiąże się z pogorszeniem efektywności odchowu cieląt. Biegunki u cieląt mogą pojawiać się w wyniku błędów żywieniowych, niewłaściwych warunków utrzymania, niewystarczającej higieny pomieszczeń dla cieląt.

Często wina leży po stronie człowieka i błędów żywieniowych, obok chorób płuc, są główną przyczyną upadków cieląt.

Dowiedz się więcej