X

Odporność w stadach kurcząt brojlerów jest wypadkową wielu czynników. Poczynając od szczepień ochronnych stada rodzicielskiego, z którego pochodzą brojlery, poprzez program szczepień już w stadzie kurcząt, a kończąc na warunkach zoohigienicznych i jakości żywienia. Warunki zoohigieniczne mają  fundamentalny wpływ na odporność stada. W przypadku nadmiernego zagęszczenia, za wysokiej temperatury, obecności grzybów w ściółce, mykotoksyn w paszy dochodzi do znacznego obniżenia odporności ptaków. Skutkuje to zwiększoną zapadalnością na różnego rodzaju choroby zarówno p. pokarmowego jak i układu oddechowego i zwiększenia liczby upadków.

Odporność ptaków można także wspierać systematycznym stosowaniem probiotyków, czyli zasiedlać naturalną florę bakteryjną przewodu pokarmowego ptaków np.: Bioligerm dla drobiu.