X

Meko Fay Ruminant

Meko Fay Ruminant

naturalny dodatek paszowy

Opakowanie zbiorcze: worek o poj. 20kg

Skład: pieprz czarny, wyciąg z cebuli, wyciąg z czosnku, ziemia okrzemkowa

Przeznaczenie produktu / wskazania

  • lepsze wykorzystanie aminokwasów z paszy, a w szczególności metioniny
  • szybszego przyrostu masy mięśniowej
  • wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, brak zaburzeń metabolicznych
  • lepsze trawienie białek

Optymalizator białka, który poprawia jego obrót. Zmniejsza marnotrawstwo aminokwasów i kieruje odżywianiem protogennym w celu poprawy wydajności. Jest naturalnym dodatkiem paszowym, który utrzymuje stan anaboliczny zwierzęcia w dietach izoenergicznych, a także poprawia wykorzystanie białka poprzez zmniejszone odkładanie azotu w kale, a tym samym poprawia również szybkość obrotu białek.

Korzyści

  • lepsze wykorzystanie paszy
  • większa wydajność produkcji
  • wpływa pozytywnie na prawidłowe zabarwienie mięsa
  • większa akrekcja - zwiększenie masy i objętości istoty międzykomórkowej (wpływa na marmurkowość mięsa)
  • mniejsza produkcja amoniaku
  • zastosowanie w hodowli ekologicznej
doza przeznaczenie instrukcja użycia
1 - 2 kg / 1T paszy opasy dodać do paszy